มอเตอร์ประตูบานม้วน

                                     
                  ::: มอเตอร์บานม้วน RSE-300 :::                 ::: มอเตอร์บานม้วน RSE-600 :::
                                     
                 

มอเตอร์สำหรับประตูบานม้วน รับน้ำหนักได้สูงสุด 300 ก.ก. เหมาะกับประตูบานม้วนบ้านพัก ร้านค้า หรือโรงงาน มีระบบรอกโซ่ฉุกเฉิน เปิด-ปิด ได้ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ

อุปกรณ์มาตรฐาน

 • MT RSE-300 มอเตอร์บานม้วน รับน้ำหนักได้สูงสุด 300 ก.ก.
 • แผงควบคุม พร้อมกล่อง
 • รีโมทแบบ 4 ปุ่ม สแตนเลส จำนวน 2 ตัว
 • สวิทส์ภายในบ้าน สายไฟวีซีทีพร้อมร้อยในท่อ 10 เมตร 

 

                 

มอเตอร์สำหรับประตูบานม้วน รับน้ำหนักได้สูงสุด 600 ก.ก. เหมาะกับประตูบานม้วนบ้านพัก ร้านค้า หรือโรงงาน มีระบบรอกโซ่ฉุกเฉิน เปิด-ปิด ได้ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ

อุปกรณ์มาตรฐาน

 • MT RSE-600 มอเตอร์บานม้วน รับน้ำหนักได้สูงสุด 600 ก.ก.
 • แผงควบคุม พร้อมกล่อง
 • รีโมทแบบ 4 ปุ่ม สแตนเลส จำนวน 2 ตัว
 • สวิทส์ภายในบ้าน สายไฟวีซีทีพร้อมร้อยในท่อ 10 เมตร

 

 

                                     
                  ::: มอเตอร์บานม้วน RSE-800 :::                 ::: มอเตอร์บานม้วน RSE-1,000 :::
                                     
                   

มอเตอร์ สำหรับประตูบานม้วน รับน้ำหนักได้สูงสุด 500 ก.ก. เหมาะกับประตูบานม้วนบ้านพัก ร้านค้า หรือโรงงาน มีระบบรอกโซ่ฉุกเฉิน เปิด-ปิด ได้ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ

อุปกรณ์มาตรฐาน

 • MT RSE-800 มอเตอร์บานม้วน รับน้ำหนักได้สูงสุด 800 ก.ก.
 • แผงควบคุม พร้อมกล่อง
 • รีโมทแบบ 4 ปุ่ม สแตนเลส จำนวน 2 ตัว
 • สวิทส์ภายในบ้าน สายไฟวีซีทีพร้อมร้อยในท่อ 10 เมตร                 

มอเตอร์ สำหรับประตูบานม้วน รับน้ำหนักได้สูงสุด 700 ก.ก. เหมาะกับประตูบานม้วนบ้านพัก ร้านค้า หรือโรงงาน มีระบบรอกโซ่ฉุกเฉิน เปิด-ปิด ได้ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ

อุปกรณ์มาตรฐาน

 • MT RSE-1,00 มอเตอร์บานม้วน รับน้ำหนักได้สูงสุด 1,000 ก.ก.
 • แผงควบคุม พร้อมกล่อง
 • รีโมทแบบ 4 ปุ่ม สแตนเลส จำนวน 2 ตัว
 • สวิทส์ภายในบ้าน สายไฟวีซีทีพร้อมร้อยในท่อ 10 เมตร

 

 

                                     
                                     
                                     
     
     
Visitors: 1,710,016