มอเตอร์บานเลื่อน Type

 

 

            ::: มอเตอร์ Type - 428 SIM :::
                ::: มอเตอร์ Type - Lynex SIM :::
                               
                             

 

 

 

 

 

 

 

ชุดบานเลื่อน Type รุ่น 428SIM (SlowDown) ตัวถังเหล็กพ่นสีดำอย่างดี เปิด-ปิด นิ่มนวน 3 สปีด พร้อมระบบล๊อก 2 ชั้น สัญญาณกันขโมย ไซเรน , ไฟกระพริบหัวเสาพร้อมเสียงเตือน เมื่อประตูเปิดค้างเกิน 5 นาที

พิเศษ ระบบสั่งงานทางโทรศัพท์ สั่งงานให้ประตู เปิด-ปิด ทางโทรศัพท์ได้ 250 เลขหมาย ฟรี!!และสามารถสั่งงานให้ประตู ปิด-เปิด ด้วย Application ของ Iphone และ Android  **สามารถส่ง SMS เช็คสถานะประตูเปิด-ปิด/เช็คสถานะประตูล๊อก/คลายล๊อกได้ (ครั้งละ 3 บ.)

อุปกรณ์มาตรฐาน

 • MT 428(808) ตัวถังเหล็กพ่นสีดำ ความเร็ว 12 เมตร/นาที รับน้ำหนักสูงสุด 1,000 ก.ก.
 • PX01T พร๊อกซิมิตี้ลิมิต , A808 ชุดควบคุม 3 ระดับความเร็ว พร้อมชุดรับสัญญาณ (RX707) 1 ชุด.
 • LAS102 ไฟหัวเสา 220VAC พร้อม เสาและสายอากาศ,กริ่งเตือนภัย (Siren) ในตัว
 • สวิทส์ภายในบ้าน  พร้อมไฟ LED บอกสัญญาณ ล๊อก/สายไฟ วีซีที พร้อมร้อยในท่อ 10 เมตร
 • Foto Wall DR-56 อินฟาเรด โฟโต้ สวิทช์ สั่งหยุดอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางจุดที่ Foto ติดตั้งอยู่  
 • รีโมท รุ่น Orbit 433.92 MHz แบบ 3 ปุ่ม  จำนวน 2 ตัว
 • เฟืองสะพาน (บูธ-น็อต เหล็กชุบซิ้งส์ ) ยาว  4 เมตร
 • กุญแจคลายล๊อก 2 ดอก กุญแจหกเหลี่ยม 1 อัน

 

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่สามารถเพิ่มได้

 • อินฟาเรด โฟโต้สวิทซ์ สั่งประตู หยุดและถอยกลับอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวาง
 • น๊อต-บู๊ต สแตนเลส (สำหรับประตูสแตนเลส)
 • เฟืองสะพานสแตนเลส (สำหรับประตูสแตนเลส)

 

               

 

ชุดบานเลื่อน Type รุ่น LynexSIM (SlowDown) ตัวถังสแตนเลสเกรด #304 ปลอดสนิม เปิด-ปิด นิ่มนวน 3 สปีด พร้อมระบบล๊อก 2 ชั้น สัญญาณกันขโมย ไซเรน , ไฟกระพริบหัวเสาพร้อมเสียงเตือน เมื่อประตูเปิดค้างเกิน 5 นาที

พิเศษ ระบบสั่งงานทางโทรศัพท์ สั่งงานให้ประตู เปิด-ปิด ทางโทรศัพท์ได้ 250 เลขหมาย ฟรี!!และสามารถสั่งงานให้ประตู ปิด-เปิด ด้วย Application ของ Iphone และ Android  **สามารถส่ง SMS เช็คสถานะประตูเปิด-ปิด/เช็คสถานะประตูล๊อก/คลายล๊อกได้ (ครั้งละ 3 บ.)

อุปกรณ์มาตรฐาน

 • MT Lynex(808) ตัวถังสแตนเลส #304 ปลอดสนิม ความเร็ว 12 เมตร/นาที รับน้ำหนักสูงสุด 1,000 ก.ก.
 • PX01T พร๊อกซิมิตี้ลิมิต , A808 ชุดควบคุม 3 ระดับความเร็ว พร้อมชุดรับสัญญาณ (RX707) 1 ชุด.
 • LAS102 ไฟหัวเสา 220VAC พร้อม เสาและสายอากาศ,กริ่งเตือนภัย (Siren) ในตัว
 • สวิทส์ภายในบ้าน  พร้อมไฟ LED บอกสัญญาณ ล๊อก/สายไฟ วีซีที พร้อมร้อยในท่อ 10 เมตร
 • Foto Wall DR-56 อินฟาเรด โฟโต้ สวิทช์ สั่งหยุดอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางจุดที่ Foto ติดตั้งอยู่  
 • รีโมท รุ่น Orbit 433.92 MHz แบบ 3 ปุ่ม  จำนวน 2 ตัว
 • เฟืองสะพาน (บูธ-น็อต เหล็กชุบซิ้งส์ ) ยาว  4 เมตร
 • กุญแจคลายล๊อก 2 ดอก กุญแจหกเหลี่ยม 1 อัน

 

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่สามารถเพิ่มได้

 • อินฟาเรด โฟโต้สวิทซ์ สั่งประตู หยุดและถอยกลับอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวาง
 • น๊อต-บู๊ต สแตนเลส (สำหรับประตูสแตนเลส)
 • เฟืองสะพานสแตนเลส (สำหรับประตูสแตนเลส)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

::: มอเตอร์ Type - 428 :::

 

 

 

 

 

 

 

 

::: มอเตอร์ Type - Lynex :::

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

           

ชุดบานเลื่อน Type รุ่น 428 (SlowDown) เปิด-ปิด นิ่มนวน 3 สปีด รับน้ำหนัก 800 ก.ก. ตัวถึงเหล็กพ่นสีดำอย่างดี พร้อมระบบล๊อก 2 ชั้น , สัญญาณกันขโมย ไซเรน , ไฟกระพริบหัวเสาพร้อมเสียงเตือน เมื่อประตูเปิดค้างเกิน 5 นาที

อุปกรณ์มาตรฐาน

 • MT 428DLS ตัวถังเหล็กพ่นสีดำ ความเร็ว 12 เมตร/นาที รับน้ำหนักสูงสุด 1,000 ก.ก.
 • PX01T พร๊อกซิมิตี้ลิมิต ระยะ 5 mm.
 • A707 ชุดควบคุม ในตัว 3 ระดับความเร็ว พร้อม ชุดรับสัญญาณ (RX707) 1 ชุด
 • LAS102 ไฟหัวเสา 220VAC พร้อม เสาและสายอากาศ,กริ่งเตือนภัย (Siren) ในตัว
 • สวิทส์ภายในบ้าน  พร้อมไฟ LED บอกสัญญาณ ล๊อก/สายไฟ วีซีที พร้อมร้อยในท่อ 10 เมตร
 • รีโมท รุ่น Orbit 433.92 MHz แบบ 3 ปุ่ม  จำนวน   2 ตัว
 • เฟืองสะพาน (บูธ-น็อต เหล็กชุบซิ้งส์ ) ยาว  4 เมตร
 • กุญแจคลายล๊อก 2 ดอก กุญแจหกเหลี่ยม 1 อัน

 

 อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่สามารถเพิ่มได้

 • อินฟาเรด โฟโต้สวิทซ์ สั่งประตู หยุดและถอยกลับอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวาง
 • น๊อต-บู๊ต สแตนเลส (สำหรับประตูสแตนเลส)
 • เฟืองสะพานสแตนเลส (สำหรับประตูสแตนเลส)

 

 

 

               

 

ชุดบานเลื่อน Type รุ่น Lynex (SlowDown) เปิด-ปิด นิ่มนวน 3 สปีด รับน้ำหนัก 800 ก.ก. ตัวถังสแตนเลสเกรด #304 ปลอดสนิม พร้อมระบบล๊อก 2 ชั้น , สัญญาณกันขโมย ไซเรน , ไฟกระพริบหัวเสาพร้อมเสียงเตือน เมื่อประตูเปิดค้างเกิน 5 นาที

อุปกรณ์มาตรฐาน

 • MT Lynex ตัวถังสแตนเลส#304 ปลอดสนิม ความเร็ว 12 เมตร/นาที รับน้ำหนักสูงสุด 1,000 ก.ก.
 • PX01T พร๊อกซิมิตี้ลิมิต ระยะ 10 mm.
 • A707 ชุดควบคุม ในตัว 3 ระดับความเร็ว พร้อม ชุดรับสัญญาณ (RX707) 1 ชุด
 • LAS102 ไฟหัวเสา 220VAC พร้อม เสาและสายอากาศ,กริ่งเตือนภัย (Siren) ในตัว
 • สวิทส์ภายในบ้าน  พร้อมไฟ LED บอกสัญญาณ ล๊อก/สายไฟ วีซีที พร้อมร้อยในท่อ 10 เมตร
 • รีโมท รุ่น Orbit 433.92 MHz แบบ 3 ปุ่ม  จำนวน   2 ตัว
 • เฟืองสะพาน (บูธ-น็อต เหล็กชุบซิ้งส์ ) ยาว  4 เมตร
 • กุญแจคลายล๊อก 2 ดอก กุญแจหกเหลี่ยม 1 อัน

 

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่สามารถเพิ่มได้

 • อินฟาเรด โฟโต้สวิทซ์ สั่งประตู หยุดและถอยกลับอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวาง
 • น๊อต-บู๊ต สแตนเลส (สำหรับประตูสแตนเลส)
 • เฟืองสะพานสแตนเลส (สำหรับประตูสแตนเลส)

 

 

 

 

     
     
Visitors: 1,711,054